Ký ức về Hà Nội xưa

Cập nhập tin tức Ký ức về Hà Nội xưa

Phố cũ!

Gần bốn mươi năm sau. Hà Nội thay đổi cả, những người đi tìm hình bóng chậm rãi của một Hà Nội cũ chắc chỉ biết nhìn vào ảnh tư liệu hay tranh của bác Bùi Xuân Phái để mường tượng.