Ký ức về Hà Nội xưa

Cập nhập tin tức Ký ức về Hà Nội xưa

Là người Hà Nội, đã bao lâu rồi bạn không ngồi trên chiếc xích lô?

Xích lô - phương tiện một thời gắn liền với hình ảnh của Hà Nội.

Phố cũ!

Gần bốn mươi năm sau. Hà Nội thay đổi cả, những người đi tìm hình bóng chậm rãi của một Hà Nội cũ chắc chỉ biết nhìn vào ảnh tư liệu hay tranh của bác Bùi Xuân Phái để mường tượng.