Lai Châu: 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các tháng cuối năm

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, hướng đến hoàn thành mục tiêu kép.

Ngày 12/7, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị lần này tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như: Cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020”, kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và vốn đầu tư công năm 2022; Định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024.

{keywords}
Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

6 tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng: Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời tổng kết các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy khóa XIII, xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên đề, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; sau bầu cử đã kịp thời chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để kiện toàn bộ máy và các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn,... Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt được kết quả quan trọng, các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2020 đều có thứ hạng tăng lên so với năm 2019. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, không để dịch bệnh Covid -19 xảy ra trên địa bàn.

Công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch được quan tâm. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý các vụ việc phát sinh...

{keywords}
Chủ tịch UBND Trần Tiến Dũng kiểm tra quy trình thực hiện khai báo y tế của công dân bằng phần mềm khai báo, truy vết, khoanh vùng dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu.

Quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo, trọng tâm là: Hoàn thành việc tổng kết thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, xây dựng các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy khóa XIV đảm bảo tiến độ, chất lượng. Triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế...

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực khoáng sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh; thực hiện tốt phương châm “5K + vắc xin”, góp phần sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới. Giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa, tạo điều kiện và thực hiện thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu là nông sản...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp hành động, tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

{keywords}
Lai Châu tạo điều kiện xuất khẩu, thông quan với mặt hàng nông sản.

Kết luận hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với định hướng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp trong các nội dung được đưa ra bàn thảo; thống nhất ban hành Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thống nhất ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2021-2025...

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ đề nghị các cấp, các ngành tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên đề, quán triệt, cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tới.

Minh Phúc

tin nổi bật

Lai Châu tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số

Lai Châu đang tập trung tăng tốc triển khai chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực để hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, nâng cao thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh trên cả nước.

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I: Cơ hội kết nối, phát huy giá trị kinh tế về Sen

Tối 19/9, Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 đã diễn ra thành công rực rỡ tại thành phố Cao Lãnh. Trong 3 ngày, từ 19–21/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp dự kiến đón khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm.

Lai Châu: Gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Với các chính sách thông thoáng, nhiều giải pháp hướng tới an toàn, thân thiện, hấp dẫn, du lịch Lai Châu đang trên đà khởi sắc.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị cũng như các đơn vị ban ngành liên quan.

Chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Nam Định

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Nam Định đã đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Nam Định thuộc nhóm trung bình cao của cả nước về xếp hạng PAPI

Năm 2021, Nam Định đạt 43,81 điểm, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

Nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Nam Định bước đầu đã đạt những kết quả rất tích cực.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Sen lần thứ nhất vào ngày 19/5

Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 với chủ đề "Sen Ngày Mới" sẽ khai mạc vào ngày 19/5. Đây được xem là một sự kiện Văn hoá - Du lịch - Nghệ thuật - Thể thao đặc biệt hướng đến việc trở thành một sự kiện thường niên của Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen

Ban Tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 vừa ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen, cung cấp các thông tin chính thống liên quan đến Lễ hội phục vụ độc giả và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện

Hôm qua (12/5), UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn năm 2022.

Nam Định sắp có cầu Bến Mới vượt sông Đáy

Cầu Bến Mới trên Quốc lộ 38B vượt sông Đáy (Nam Định) thuộc Dự án dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF) vừa được khởi công.

Bình Phước: Đặt mục tiêu 70% người dân thành thạo ứng dụng “Binh Phuoc Today”

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 9/3/2022 về Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng “Binh Phuoc Today” sử dụng trên thiết bị thông minh.

Lai Châu: Kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nam Định quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngay từ những tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp cho toàn tỉnh Nam Định hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022.

Kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với tuyến cao tốc Bắc Nam

Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, nhất là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.