lịch sử Việt Nam

Cập nhập tin tức lịch sử Việt Nam

Ai là người tiên tri tên nước ta là Việt Nam?

Trong các tập thơ văn của ông nhiều lần nhắc đến hai tiếng Việt Nam, trước khi quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu vào năm 1804 dưới thời vua Gia Long.

Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

Đây đều là những chiến sĩ mang trong mình tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dòng họ nào có nhiều người đỗ đại khoa nhất nước ta?

Trong lịch sử khoa bảng từ năm 1075-1919, có đến 1.063 người họ này đỗ đại khoa.

Tỉnh nào có cây thị 700 tuổi từng ‘cứu’ vua Lê Lợi?

Cây thị hơn 700 tuổi này tương truyền từng “cứu” vua Lê Lợi khi bị giặc Minh truy đuổi vào năm 1424. Mới đây, cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Đâu là cửa ô duy nhất còn lại ở Hà Nội hiện nay?

Kinh thành Thăng Long trước kia có rất nhiều cửa ô. Sau những biến cố lịch sử, đây là cửa ô duy nhất còn tồn tại ở Hà Nội.

Triều đại nào đưa môn Toán vào nội dung thi cử lần đầu tiên?

Đây là triều đại phong kiến đầu tiên đưa Toán học vào nội dung khoa cử ở nước ta. Phép thi cử của triều đại này được lấy làm chuẩn mực cho Đại Việt xuyên suốt mấy trăm năm sau.

Hai vị vua Việt nào ngồi chung một ngai vàng?

Hai vị vua cùng ngồi chung một ngai vàng trị vì đất nước là câu chuyện hy hữu trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Vua nào tại vị lâu nhất lịch sử Việt Nam?

Vị vua này tại vị 56 năm, cũng là người có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.

Vị tướng Việt nào khiến kẻ thù không dám gọi tên?

Trong lịch sử nước ta, có một danh tướng từng khiến giặc khiếp sợ uy danh đến mức không ai dám gọi thẳng tên húy.

Vị vua nào nước ta từng nhận cống phẩm là một con kiến?

Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại, vị vua nhà Trần này từng nhận cống phẩm nước ngoài là một con kiến.

Ngày khai giảng đầu tiên của Việt Nam diễn ra khi nào?

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đã viết “Thư gửi cho các học sinh” nhân buổi tựu trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó, ngày viết bức thư được xác định là ngày khai giảng hàng năm.

Ai được tôn là thủy tổ họ Nguyễn?

Ông được xem là một bậc khai quốc công thần. Theo các gia phả họ Nguyễn và tài liệu Lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, ông được suy tôn là thủy tổ họ Nguyễn.

Vị vua nào có thời gian trị vì ngắn nhất triều Nguyễn?

Đây là vị vua chỉ giữ ngôi báu được ba ngày trước khi qua đời vì bị bỏ đói.

Vị vua duy nhất nào của Việt Nam từng đỗ trạng nguyên?

Là người có sức khỏe phi thường, ông thi đỗ Võ trạng nguyên và xây dựng nên một triều đại riêng.

Một doanh nhân lập dự án khảo cứu và biên soạn địa chí Việt Nam

Dự án Trung tâm khảo cứu và biên soạn địa chí Việt Nam ra đời với mục tiêu tiếp nối truyền thống biên soạn địa chí, góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tình yêu gia đình, dòng tộc, quê hương.

Bộ luật đầu tiên nào của Việt Nam trị tội lén giết mổ trâu bò?

Thời phong kiến, trâu bò là sức kéo quan trọng trong nông nghiệp. Vì vậy, các đời vua đã có những luật lệ cấm tự ý giết mổ loại gia súc này.

Vị trạng nguyên nào từng khiến vua hai lần bật khóc?

Dân gian gọi vị trạng nguyên này là “Trạng Lường”. Nhờ tài năng của mình, ông được vua vô cùng yêu quý.

Tỉnh nào xuất hiện trong câu thơ 'Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến'?

Địa phương này được đánh giá là trung tâm văn hóa, kinh tế nổi bật nhất Việt Nam thời kỳ phong kiến, chỉ xếp sau kinh đô Thăng Long.

Việt Nam không sử dụng binh chủng nào trong Chiến dịch Điện Biên Phủ?

Mặt trận Việt Minh đã huy động lực lượng rất lớn nhằm đánh bại thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lại chưa có sự góp mặt của binh chủng này.

Ai là người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ?

Ông được xem là người Việt đầu tiên đặt chân tới Mỹ vào năm 1873.