Lion King 2019

Cập nhập tin tức Lion King 2019

224,6 triệu views toàn cầu chỉ trong vòng 24 giờ, liệu "The Lion King" remake có làm nên chuyện?