1/ RA MẮT 01 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Festival Queen Anivia

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Phóng Gai (E)

 • E có tầm tối đa khi đạt đủ 10 điểm cộng dồn của Xơi Tái (R) (cùng với kích cỡ mới).

  Xơi Tái (R)

 • Nuốt chửng một kẻ địch, gây 300 (+ 12% máu cộng thêm) sát thương chuẩn lên tướng địch hoặc 1000 (+ 12% máu cộng thêm) lên quân linh và quái rừng. Nếu mục tiêu bị tiêu diệt, Cho’Gath sẽ nhận một điểm cộng dồn của Xơi Tái, giúp tăng kích thước và nhận 80/115/150 máu tối đa.
 • Cho’Gath giờ có thể có nhiều hơn 6 điểm cộng dồn:
  • Chỉ có tôi đa 5 điểm cộng dồn nhận được từ quân lính và quái rừng.
  • Kích cỡ tăng tối đa chạm mốc 10 điểm cộng dồn.
 • Cho’Gath không còn mất nửa số điểm cộng dồn khi bị tiêu diệt.
 • Cho’Gath không còn nhận 2 điểm cộng dồn từ một điểm hạ gục tướng địch.
 • Tiêu diệt quân lính và quái rừng không còn hồi lại 50% thời gian hồi chiêu và năng lượng tiêu hao.
 • Loại bỏ: 70% SMPT cộng thêm ở sát thương.
 • Bổ sung: 12% máu cộng thêm ở sát thương.
 • Cho’Gath giờ sẽ có bảng hiển thị xem Xơi Tái đã nuốt chửng những đối tượng nào.

  Sóng Cổ Học (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 45 lên 45/50/55/60/65.

  Ném Chồi Non (E)

 • Không còn gây 40/60/80/100/120 (+ 40% SMPT) trên vùng ảnh hưởng khi mới đáp xuống.

 • Kháng phép giảm từ 34.1 xuống 32.1.

  Cạm Bẫy Nghệ Thuật (W)

 • Có thể bị tấn công ở tầm gần hơn.

  Bẫy Rập (W)

 • Có thể bị tấn công ở tầm gần hơn.

  Hộp Hề Ma Quái (W)

 • Có thể bị tấn công ở tầm gần hơn, tăng từ 50 lên 125.
 • Hộp Hề Ma Quái giờ sẽ kích hoạt khi bị phát hiện bởi mắt hoặc phụ kiện.

  Bẫy Độc Noxus (R)

 • Có thể bị tấn công ở tầm gần hơn.

  Mắt Kiểm Soát,  Oracle Biến Đổi &  Máy Quét

 • Không vô hiệu hóa các loại bẫy của Jhin, Nidalee, Shaco và Teemo. Các trang bị này chỉ phát hiện ra các loại bẫy.

 Lư Hương Sôi Sục

 • Trong hành trang, giờ sẽ hiển thị thêm lượng máu hút được trong suốt thời gian hiệu lực của Nội tại DUY NHẤT.

  Gươm của Vua Vô Danh

 • STVL tăng từ 25 lên 45.
 • Tốc độ đánh giảm từ 40% xuống 25%.
 • Hút máu tăng từ 10% lên 15%.
 • Sát thương nhỏ nhất trên đòn đánh tăng từ 10 lên 15.
 • Kích hoạt DUY NHẮT thay đổi – sát thương/ hồi máu cho bản thân đã bị loại bỏ, vẫn làm chậm.

  Cung Xanh

 • STVL giảm từ 25 xuống 10.
 • Trừ giáp cộng thêm tăng từ 30% lên 45%.
 • Công thức thay đổi từ Cuốc Chim + 425 Vàng thành Kiếm Dài + 950 Vàng.

3/ THAY ĐỔI VỀ HÌNH NỀN VÀ HÌNH ẢNH IN-GAME CỦA CÁC VỊ TƯỚNG YORDLE

Nhiều vị tướng Yordle và trang phục liên quan đã được điều chỉnh thành bốn ngón tay thay vì năm như trước, bao gồm Corki, Kennen và Lulu. Tộc Yordle vốn dĩ có bốn ngón tay nhưng nhiều vị tướng/ trang phục cũ không rõ tại sao lại có sai sót này.

Ngoài hình nền, hình ảnh in-game của chúng cũng được sửa lại cho đúng với truyền thuyết do Riot tạo ra về tộc Yordle.

Gnar_G