1. CHỈNH SỬA TRANG PHỤC:

Vayne Đoạt Hồn đã được chỉnh sửa hiệu ứng của kỹ năng W, khiến nó rõ ràng hơn trước.

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

 • Lượng giáp thay đổi từ 27 (+ 3.25) xuống 20 (+ 3.5).

  Sói Cuồng Loạn (W)

 • Hiệu ứng mới: Các đòn tấn công của Sói lên quái vật giờ sẽ làm chậm tốc độ đánh lẫn tốc độ di chuyển của mục tiêu xuống 50% trong vòng 2 giây.

  Ánh Sáng Mặt Trời (Nội tại)

 • Sát thương giảm từ 20-140 xuống 15-100.
 • Giờ tăng 50-84 tốc độ di chuyển cho Leona và đồng minh trong vòng 1.5 giây khi Nội tại được kích hoạt.

  Khiên Mặt Trời (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 11/10/9/8/7 xuống 9/8/7/6/5 giây.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 45/50/55/60/65 xuống 35/40/45/50/55.
 • Sát thương giảm từ 40/70/100/130/160 xuống 30/55/80/105/130.
 • Thời gian làm choáng giảm từ 1.25 xuống 1 giây.

  Nhật Thực (W)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 60 mọi cấp thành 55/60/65/70/75.
 • Sát thương giảm từ 60/110/160/210/260 xuống 50/90/130/170/210.
 • Hiệu ứng mới: Incandescence (tạm dịch: Phát Sáng)
  • Tăng cho Leona một điểm cộng dồn Phát Sáng trong vòng 4 giây với mỗi tướng địch trúng phải Nhật Thực (W). Đòn đánh thường kèm hiệu ứng Phát Sáng sẽ tăng thêm 50 tầm đánh và gây 20/30/40/50/60 sát thương phép trên đòn đánh.

  Thiên Đỉnh Kiếm (E)

 • Thời gian làm choáng tăng từ 0.25 lên 0.5 giây.

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 325 lên 350.
 • Năng lượng tăng từ 292.4 lên 350.

  Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 0.5 lên 0.7.
 • Thêm phần mô tả: “Sát thương gây lên các mục tiêu tiếp theo bởi mỗi tia ánh sáng bị giảm đi 70%.”

  Biến Hóa (W)

 • Hiệu ứng mới: Tăng 15/20/25/30/35% tốc độ đánh trong vòng 3/3.25/3.5/3.75/4 giây khi niệm lên đồng minh.

  Anh Hùng Ca (Q)

 • Sát thương cộng dồn với Nội tại thay đổi từ 20/30/40/50/60 thành 20/35/50/65/80.
 • Không còn kéo dài thời gian tồn tại của hào quang thêm 2 giây khi Sona viện trợ đồng mình.

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12 lên 16 giây mọi cấp.
 • Tốc độ di chuyển của Sona giảm từ 28/31/34/37/40% xuống 22/24/26/28/30%.
 • Thời gian duy trì tốc độ di chuyển cộng thêm của Sona tăng từ 1.5 lên 2.5 giây.
 • Không còn kéo dài thời gian tồn tại của hào quang thêm 2 giây khi Sona viện trợ đồng mình.

  Khẩu Vị Độc Đáo (Nội tại)

 • Hiệu ứng mới: Đòn đánh thường lên mục tiêu gây thêm X (1% tổng lượng máu của Tahm Kench) sát thương phép, cộng dồn 3 lần với tướng địch.
  • Nếu bạn có 3 điểm cộng dồn, mỗi đòn đánh sẽ gây thêm sát thương bằng 3% tổng lượng máu của Tahm Kench.

  Đánh Chén (W)

 • Không cộng dồn sát thương với Nội tại mới của Tahm Kench.

  Da Dày (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15/14/13/12 xuống 6 giây mọi cấp.
 • Nội tại giờ giảm 70/75/80/85/90% sát thương nhận vào khi không trong thời gian hồi chiêu, giảm từ 100%.
 • Thời gian lớp giáp duy trì giảm từ 6 xuống 3 giây.
 • Lớp lá chắn không còn giảm dần theo thời gian.
 • Máu Xám chuyển thành máu thường tăng từ 20/26/32/38/44% lên 25/30/35/40/45%.

  Du Ngoạn Thủy Vực (R)

 • Không còn tăng thêm STVL và SMPT bằng với 2/4/6% lượng máu cộng thêm của Tahm Kench.
 • Thời gian niệm phép giảm từ 15 xuống 6 giây.
 • Thời gian trễ giảm còn 0.5 giây.
 • Thời gian đối phương nhìn thấy Du Ngoạn Thủy Vực (R) đang đến giàm còn 0.5 giây.

 • Lượng máu hồi lại giảm từ 1.8856 (+ 0.17) xuống 1.2 (+ 0.15).

  Giày Cơ Động

 • Tấn công các con mắt không còn mất đi hiệu ứng gia tăng tốc độ.

Gnar_G