1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Súng Máy (E)

 • Hoàn trả lại mọi thay đổi từ trước đó. Quay trở lại giống với phiên bản hiện tại.

  Quả Cầu Hư Không (Q)

 • Sát thương thay đổi từ 70/100/130/160/190 thành 65/95/125/155/185.
  • Phiên bản hiện tại đang là 70/95/120/145/170.

 • Lượng giáp hoàn trả từ 28.05 thành 27.628.
 • Lượng máu hoàn trả từ 600 thành 594.6.
 • STVL gia tăng mỗi cấp hoàn trả từ 5 thành 3.4.

  Hơi Thở Của Rồng (E)

 • Đòn đánh thường lên kẻ địch bị đánh dấu gây thêm 3% lượng máu tối đa, tăng từ 2.5%.

  Giai Điệu Khích Lệ (W)

 • Lượng máu hồi lại giảm từ 40/65/90/115/140 xuống 40/60/80/100/120.

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 16/17/18/19/20% xuống 13/14/15/16/17%.

 Phi Thạch (Q) (hoàn trả lại tất cả những thay đổi trước đó)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 12/10.5/9/7.5/6 thành 10/8.5/6/5.5/4.
 • Sát thương hoàn trả từ 50/75/100/125/150 thành 60/80/100/120/140.
 • Mục tiêu thứ hai trúng phải Phi Thạch (Q) sẽ chỉ phải nhận 50% sát thương, hoàn trả từ 45%.
 • Năng lượng hồi lại khi kích hoạt Phi Thạch (Q) trên khu vực Đất Biến Đổi là 50%, hoàn trả từ 25%.

  Mặt Đất Dậy Sóng (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 160/140/120 lên 180/150/120 giây.

2. KHÁC:

Màn hình đăng nhập mới – SIÊU PHẨM: Ashe

Chế độ chơi Hexakill: Khu Rừng Quỷ Dị

 • Hai Tế Đàn mới được thêm vào để cường hóa quân lính.

Gnar_G