1. NÂNG CẤP SPLASH ART:

Hình nền (Splash Art) của ba bộ trang phục LeBlanc Ảo Thuật, Lux Đạo Tặc và Ezreal Băng Giá đã được nâng cấp, chỉnh sửa.

LeBlanc Ảo Thuật

Lux Đạo Tặc

Ở hình nền mới của Ezreal Băng Giá, những con thú ở phía sau đã được rời đi và xóa bỏ. Xem so sánh

2. CHỈNH SỬA TRANG PHỤC:

SIÊU PHẨM: Ashe không còn vệ tinh bay quanh khi biến về nữa.

3. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Phóng Lao (Q)

  • Sát thương tối thiểu thay đổi từ 60/77.5/95/112.5/130 thành 70/85/100/115/130.
  • Sát thương tối đa thay đổi từ 180/232.5/285/337.5/390 thành 210/255/300/345/390.

  Cắn Xé (Q)

  • Sát thương tối thiểu thay đổi từ 4/20/50/90 thành 20/40/60/80.
  • Sát thương tối đa thay đổi từ 8/45/125/248 thành 10/67.5/137.5/220.
  • Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 36% lên 40%.
  • Sát thương lên các mục tiêu bị Săn Đuổi tăng từ 33% lên 40%.

  Giai Điêu Khích Lệ (W)

  • Lượng máu hồi lại giảm từ 40/60/80/100/120 xuống 35/55/75/95/115.

4. NHỮNG THÀNH PHẦN MỚI TRONG CHẾ TẠO HEXTECH:

5. KHÁC:

Cờ hiệu của Vòng Chung kết LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2016 đã được thêm vào bản đồ Summoner’s Rift.

Bùa lợi Tế Đàn (Khu Rừng Quỷ Dị)

  • Hoàn trả lại thay đổi trước đó – không còn khả năng Biến Về được cường hóa.

Gnar_G