1. CHẾ ĐỘ CHƠI NEXUS THẤT THỦ:

Tìm hiểu chi tiết chế độ chơi mới Nexus Siege (Nexus Thất Thủ) tại đây:

Rất nhiều Vũ Khí Công Thành và Vũ Khí Thủ Thành đã được cập nhật biểu tượng mới thay vì màu xám.

Biểu tượng in-game thể hiện bên công & bên thủ:

 

Biểu tượng của Mảnh Thủy Tinh đã được thay đổi để khác biệt hoàn toàn so với đồng xu:

Phụ kiện Dịch Chuyển được đổi từ màu vàng sang tím.

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

  Đột Biến Gien (Nội tại)

  • Tầm đánh của Gnar Tí Nị tăng từ 400-485 lên 400-500 (tùy theo cấp độ).

  Quá Khích (W)

  • Sát thương tăng từ 10/20/30/40/50 lên 15/25/35/45/55.

 Khiên Cổ Vật

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 195 (+ 5 mỗi cấp) máu giảm từ 200 (+ 5 mỗi cấp) (phiên bản hiện tại đang là 200 máu).

 Vòng Tay Targon

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 200 (+ 10 mỗi cấp) thay đổi từ 160 (+ 20 mỗi cấp) (phiên bản hiện tại đang là 240 máu).

Gnar_G