1. CHẾ ĐỘ CHƠI NEXUS THẤT THỦ:

Chế độ chơi Nexus Siege (tạm dịch: Nexus Thất Thủ) vẫn đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết TẠI ĐÂY.

Nhiều ảnh chụp màn hình và mô tả đã xuất hiện, bao gồm bản đồ, trang bị và nhiều thứ nữa…

BẢN ĐỒ

Tổng quan

Bản đồ của chế độ chơi Nexus Thất Thủ bị ngăn cách ở phần chính giữa so với Summoner’s Rift thông thường. Hai đội không thể bước vào khu vực sông khi đã bị các bức tường bịt kín lối đi.

Bên thủ

Bên công

TỔNG QUAN

Mảnh Thủy Tinh

Bên công: Nhận các Mảnh Thủy Tinh khi tiêu diệt tướng địch và Nội tại theo thời gian.

Bên thủ: Nhận các Mảnh Thủy Tinh khi tiêu diệt tướng địch, trụ bên mình bị phá hủy, đưa quân lính đến hồ nước và Nội tại theo thời gian.

Phụ kiện #1

Bên công: Khi đang ở căn cứ triệu hồi, bạn sẽ có một Phụ kiện Siege Warp để Dịch Chuyển đến bất cứ đâu (xung quanh bản đồ ở các trụ bảo vệ và các Port Pad đã tạo ra từ trước).

Bên thủ: Khi đang ở căn cứ triệu hồi, bạn sẽ có một Phụ kiện Siege Warp để Dịch Chuyển đến bất cứ đâu xung quanh bản đồ ở các trụ bảo vệ và các Port Pad đã tạo ra từ trước). Bên thủ sẽ có thêm các Port Pad khác.

Phụ kiện #2

Bên công: Sau khi rời khỏi căn cứ triệu hồi, Phụ kiện đổi sang thành Thấu Kính.

Bên thủ: Sau khi rời khỏi căn cứ triệu hồi, Phụ kiện đổi sang thành Thấu Kính Biến Đổi.

KHÁC

Vũ Khí Công Thành

Vũ Khí Thủ Thành

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

Toàn bộ thay đổi trước đó của Leona đã được hoàn trả lại:

   Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

  • SMPT cộng thêm hoàn trả từ 0.6 thành 0.5.

  Chim Quỷ Hung Tợn (R)

  • Thời gian hồi chiêu hoàn trả lại từ 30 thành 20 giây.
    • Phiên bản hiện tại đang là 10 giây.

  Khiên Cổ Vật

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 200 (+ 5 mỗi cấp) máu tăng từ 200.

  Vòng Tay Targon

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 160 (+ 20 mỗi cấp) máu tăng từ 240.

  Mặt Nạ Sơn Thạch

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 320 (+ 20 mỗi cấp) máu tăng từ 400.

  Mắt Ma Thuật

  • Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính còn dưới 320 (+ 20 mỗi cấp) máu tăng từ 400.

Gnar_G