1. Nâng cấp trang phục:

Cho'Gath Tiền Sử được tinh chỉnh ở phía đằng sau, lớp giáp cùng màu sắc tổng thể.

Renekton Tiền Sử được chỉnh sửa ở bộ răng và màu sắc tổng thể để trắng sáng hơn trước.

2. Thay đổi về trang bị:

  Vọng Âm Của Luden

  • Sát thương phép cộng thêm ở Nội tại giảm từ 0.15 xuống 0.1.
  • Số lần sạc số khi sử dụng kỹ năng giảm từ 20 xuống 10.

3. Khác:

Con cú Porowl đã được thêm vào bản đồ Summoner’s Rift.

Thay đổi về chế độ chơi Khu Rừng Quỷ Dị

Các Tế Đàn

  • Lượng máu hồi lại tối đa trên lính và quái vật khi chiếm được hai Tế Đàn giảm từ 3% xuống 1%.

Vilemaw

  • Thời gian ra đời tăng từ 5 lên 6 phút.

June_6th