1/ RA MẮT 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Dragon Sorceress Zyra

Xin Zhao Đồ Long

2/ THAY ĐỔI VỀ PHÉP BỔ TRỢ VÀ BẢNG BỔ TRỢ

  Kiệt Sức

 • Kiệt Sức lên tướng địch, giảm tốc độ di chuyển của chúng xuống 30%, và lượng sát thương chúng gây ra 40% trong vòng 2.5 giây.
  • Không còn giảm 30% tốc độ đánh.
  • Không còn giảm 10 giáp và kháng phép.

  Liên Kết Sắt Đá (Làm lại)

 • Đổi tên thành "Stoneborn Pact".
 • “Tăng 5% tổng lượng máu.
 • Bạn gây hiệu ứng khống chế cứng lên tướng địch và để lại dấu ấn trong vòng 4 giây. Các tướng đồng minh khác tấn công lên tướng địch còn dấu ấn sẽ hồi lại 5 + 2.5% tổng lượng máu trong vòng 2 giây (một nửa nếu bạn là tướng đánh xa).”
  • ​Tác động với tất cả những hiệu ứng khống chế, bao gồm làm chậm, mù, trói chân,...
  • Không có thời gian hồi lại hoặc giới hạn.

  Lửa Tử Thần

 • STVL cộng thêm giảm từ 60% xuống 45%.

  Cuồng Huyết Chiến Tướng (Làm lại)

 • “Di chuyển hoặc tấn công sẽ tạo ra một đòn đánh được Cường Hóa. Các đòn đánh Cường Hóa sẽ hút máu và tăng tốc độ di chuyển.”
 • “Hút máu ở đòn đánh Cường Hóa: 1/1/2/3/5/7/9/12/15/18/21/25/28/32/37/41/46/50% và 30% tốc độ di chuyển trong vòng 0.75 giây.”
  • Tỉ lệ sạc đầy tương ứng với ba món trang bị là Dao Điện Statikk, Đại Bác Liên Thanh và Mảnh Vỡ Kircheis – khoảng 6-7 đòn đánh thường khi di chuyển để xạ thủ sạc đầy điểm cộng dồn.

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Bể Máu (Nội tại - Làm lại)

“Aatrox lấp đầy Bế Máu nhờ những kỹ năng của hắn ta, và nó chiết xuất trong giao tranh. Khi Bể Máu được lấp đầy, Aatrox nhận hiệu ứng Blood Rush trong vòng 4 giây cùng với Bể Máu bị tiêu hao. Trong khi Blood Rush có hiệu lực, gây hoặc nhận sát thương với tướng địch sẽ hoàn toàn lấp đầy Bể Máu và tái tạo lại thời gian duy trì hiệu ứng Blood Rush.

[Blood Rush] Aatrox nhận thêm (25%) sát thương ở đòn đánh thường và (20% - 50%) tốc độ đánh. Khi bị hạ gục, Aatrox sẽ hồi sinh trong vòng 3 giây, tái tạo lại 30% lượng máu trong suốt thời gian đó. Aatrox không thể hồi sinh nhiều hơn một lần mỗi (180 – 120) giây.”

 • Giới hạn tích trữ của Bế Máu giảm từ 105 xuống 100.
 • Giới hạn tích trữ gia tăng mỗi cấp độ của Bể Máu giảm từ 45 xuống 0.

  Không Kích Hắc Ám (Q)

 • Lượng máu tiêu hao giảm từ (10% lượng máu hiện tại) xuống 0.
 • Sát thương thay đổi từ [70/115/160/205/250 (+ 60% STVL cộng thêm)] thành [10/35/60/95/120 (+ 110% tổng STVL)].
 • [Hiệu ứng mới] Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi kích hoạt.

  Khát Máu/ Nợ Máu (W)

 • Khát Máu (Tắt)
  • Lượng máu hồi lại thay đổi từ [20/25/30/35/40 (+ 25% STVL cộng thêm)] thành [30/45/60/75/90 (+ 5% lượng máu tiêu hao)].
  • [Loại bỏ hiệu ứng] Không còn hồi lại lượng máu gấp 3 khi còn dưới 50% máu.
 • Nợ Máu (Bật)
  • Lượng máu tiêu hao giảm từ [15/23.75/32.5/41.25/50 (+ 25% STVL cộng thêm)] thành 0.
  • Sát thương thay đổi từ [60/95/130/165/200 (+ 100% STVL cộng thêm)] thành [30/60/90/120/150 (+ 75% STVL cộng thêm)].
  • [Hiệu ứng mới] Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi hiệu ứng xuất hiện.

  Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

 • Lượng máu tiêu hao thay đổi từ 5% lượng máu hiện tại thành 30 máu.
 • Sát thương thay đổi từ [75/110/145/180/215 (+ 60% SMPT) (+ 60% STVL cộng thêm)] thành [70/115/160/205/250 (+ 70% STVL cộng thêm)].
 • Dạng sát thương thay đổi từ sát thương phép thành STVL.
 • Khả năng làm chậm thay đổi từ 40% mọi cấp độ thành 30/35/40/45/50%.
 • Thời gian làm chậm thay đổi từ 1.75/2.25/2.5/2.75 thành 2 giây mọi cấp.
 • (Hiệu ứng mới) Giờ lấp đầy 20% Bể Máu (Nội tại) khi kích hoạt.

  Đồng Nguyên Ấn (Nội tại)

 • Hệ thống đánh dấu hiện tại:
  • Vào 02:30, Đồng Nguyên Ấn sẽ đánh dấu lên một bãi quái rừng bên phía địch (dựa vào số lượng Dấu Ấn của Kindred hiện có) trong vòng 5 phút.
  • Một khi bãi quái rừng bị tiêu diệt hoặc thời gian đánh dấu hết hạn, Đồng Nguyên Ấn sẽ phải đợi 70 giây trước khi tiếp tục lựa chọn một mục tiêu mới.
  • “Hệ thống phân hạng” dấu ấn được lựa chọn như sau:
   • Hạng 1 (0-2 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục, Chim Biến Dị.
   • Hạng 2 (3-4 Đồng Nguyên Ấn): Chim Biến Dị, Quái Đá Cổ Đại, Cóc Thành Tinh, Sói Bóng Tối.
   • Hạng 3 (5-6 Đồng Nguyên Ấn): Bùa Xanh, Bùa Đỏ, Sứ Giả Khe Nứt, Rồng Nguyên Tố.
   • Hạng 4 (7+ Đồng Nguyên Ấn): Baron, Rồng Ngàn Tuổi.
 • Hệ thống đánh dấu dự kiến ở bản cập nhật 7.5:
  • Vào 02:30, Đồng Nguyên Ấn sẽ đánh dấu lên một bãi quái rừng bên phía địch (dựa vào số lượng Dấu Ấn của Kindred hiện có) trong vòng 3 phút.
  • Một khi bãi quái rừng bị tiêu diệt hoặc thời gian đánh dấu hết hạn, Đồng Nguyên Ấn sẽ phải đợi 50 giây trước khi tiếp tục lựa chọn một mục tiêu mới.
  • “Hệ thống phân hạng” dấu ấn được lựa chọn như sau:
   • Hạng 1 (0-2 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục.
   • Hạng 2 (3-4 Đồng Nguyên Ấn): Cua Kỳ Cục, Chim Biến Dị, Cóc Thành Tinh.
   • Hạng 3 (5-6 Đồng Nguyên Ấn): Bùa Xanh, Bùa Đỏ, Sói Bóng Tối, Quái Đá Cổ Đại.
   • Hạng 4 (7+ Đồng Nguyên Ấn): Sứ Giả Khe Nứt/ Baron, Rồng Nguyên Tố/ Rồng Ngàn Tuổi.

  Đâm Lao (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 35% lên 55%.

  Đinh Ba Hải Thạch (W)

 • Thời gian duy trì hiệu ứng chảy máu giảm từ 4 xuống 3 giây.
 • Thời gian đánh dấu tăng từ 4 lên 6 giây.

  Triệu Hồi Thủy Quái (R)

 • Có ít cơ hội tự động chọn mục tiêu khi chọn vị trí sai.
 • Sửa lỗi hiển thị hình ảnh, giờ con cá sẽ giãy chết nếu Fizz kích hoạt hụt Triệu Hồi Thủy Quái.

  Quả Cầu Tan Vỡ (Q)

 • Sát thương lên quân lính gia tăng từ 40% lên 80%.
  • Sát thương thay đổi từ [22/36/50/64/78 (+ 20% SMPT)] thành [44/72/100/128/156 (+ 40% SMPT)].

  Biến Ảnh (W)

 • Sát thương giảm từ [85/120/155/190/225 (+ 60% SMPT)] xuống (40/55/70/85/100 (+ 20% SMPT)].

  Biến Ảnh Mô Phỏng (R + W)

 • Sát thương giảm từ [125/225/325 (+ 50% SMPT)] xuống [60/120/180 (+ 30% SMPT)].

  Tia Sáng Xuyên Thấu (Q)

 • (Hiệu ứng mới) ở phần mô tả - “Thời gian niệm của Tia Sáng Xuyên Thấu giảm đi chút ít khi Lucian gia tăng cấp độ.”
  • ​Thời gian niệm Q giờ sẽ giảm từ 0.4 xuống 0.25 giây thay vì 0.35 giây như trước.

  Tia Sáng Rực Cháy (W)

 •  Thời gian niệm W giảm từ 0.35 xuống 0.25 giây.
  • ​Combo Q + W giờ sẽ thích hợp hơn trong nhiều hoàn cảnh.

 • "Hiển thị tầm dây trói E  cho Nocturne, chỉnh sửa chút ít về hiệu ứng hình ảnh của R ” - theo Riot Meddler.

 

  Bắn Một Được Hai (Q)

 • [Loại bỏ hiệu ứng] Nếu mục tiêu đầu tiên bị hạ gục, mục tiêu thứ hai nhận thêm 50% sát thương.
 • Viên đạn nảy bật sang mục tiêu thứ hai sát thương giảm từ [40/70/100/130/160 (+ 100% tổng STVL) (+ 50% SMPT)] xuống [20/35/50/65/80 (+ 85% tổng STVL) (+ 35% SMPT)].
 • (Hiệu ứng mới) “Viên đạn thứ hai có thể chí mạng (200% sát thương cơ bản), và sẽ luôn chí mạng nếu viên đạn đầu tiên tiêu diệt mục tiêu.”

 • Lượng giáp giảm từ 25.88 xuống 22.

  Tiếng Gầm Chiến Trận (W)

 • % hồi máu từ những đòn tấn công lên quái vật giảm từ 100% xuống 50%.

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Thời gian trói chân giảm từ 1 xuống 0.75 giây.

  Dòng Chảy Ma Pháp (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 2.25 mọi cấp lên 3.25/3/2.75/2.5/2.25 giây.

  Mũi Tên Xuyên Phá (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10/8 lên 20/18/16/14/12 giây.
 • Tổng STVL cộng thêm ở sát thương tối đa của Mũi Tên Xuyên Phá giảm từ 165% xuống 150%.
 • (Hiệu ứng mới) “Thời gian hồi chiêu của Mũi Tên Xuyên Phá giảm đi 4 giây (ảnh hưởng bởi chỉ số giảm thời gian hồi chiêu của Varus) nếu mũi tên kích hoạt hiệu ứng của Tên Độc (W) trên ít nhất một tướng địch.” 

 Tên Độc (W)

 • Chỉnh sửa phần mô tả, không thay đổi về lối chơi – giờ sẽ hiển thị sát thương tối đa gây lên quái vật với “mỗi điểm cộng dồn” thay vì tổng cộng.

  Gươm của Vua Vô Danh

 • Tổng tiền giảm từ 3400 xuống 3300 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 900 xuống 800 Vàng.
 • Sát thương tăng từ 25 lên 40.
 • Tốc độ đánh giảm từ 40% xuống 25%.
 • Hút máu tăng từ 10% lên 15%.
 • Sát thương trên đòn đánh nhỏ nhất tăng từ 10 lên 15.
 • Kích hoạt DUY NHẤT có một vài thay đổi:
  • Tốc độ di chuyển đánh cắp tăng từ 20% lên 25%.
  • Thời gian duy trì tốc độ di chuyển đánh cắp tăng từ 2 lên 3 giây.
  • (Loại bỏ) “Các đòn đánh kéo dãn thêm thời gian đánh cắp 1 giây, tối đa lên tới 4 giây.”
  • Sát thương thay đổi từ (chuyển hóa 10% lượng máu tối đa của mục tiêu thành STVL) thành 100 sát thương phép.
  • (Loại bỏ) Hồi máu cho bản thân.

 

  Áo Diệt Pháp Sư

 • Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian duy trì giảm từ 10 xuống 5 giây.

4/ RA MẮT CHẾ ĐỘ CHƠI LEGEND OF THE PORO KING: PORTAL PARTY

Đây là một biến thể mới của chế độ chơi Huyền Thoại Vua Poro có tên gọi là “Portal Party”. Cụ thể, đội ngũ thiết kế của Riot đã sử dụng chế độ chơi sẵn có từ trước và thêm vào một cơ chế mới toanh xoay quanh những cánh cổng dịch chuyển tức thời với hình dạng cơn lốc – giống với chiêu cuối  Vòng Xoáy Không Gian (R) của  Ryze -  xuất hiện trên bản đồ Vực Gió Hú.

Hiện chế độ chơi mới này vẫn chưa được đưa vào thử nghiệm trên máy chủ PBE, nhưng những “nguyên vật liệu” liên quan đã có.

5/ KHÁC

Nâng cấp hiệu ứng khi Biến Về

Hơn 70 vị tướng cùng trên 300 bộ trang phục đã được Riot nâng cấp hiệu ứng trong quá trình Biến Về (B).

  

Zyra có hiệu ứng mới khi bị hạ gục.

02 Gói Đa Sắc Mới

Xin Zhao Đồ Long

Pantheon Đồ Long

Pantheon Đồ Long

Mẫu mắt mới - Eye of the Dragon Ward

Biểu tượng anh hùng mới

  

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G