machine learning

Cập nhập tin tức machine learning

Các chuyên gia hàng đầu về khoa học máy tính đang có mặt tại Hà Nội

 Những nhà khoa học này đến Việt Nam để gặp gỡ, giao lưu và hợp tác khoa học nhân Hội nghị quốc tế về “Khoa học thông tin và Máy tính” (NICS 2019).