Machine Learning

Cập nhập tin tức Machine Learning

Lần đầu có cuộc thi dùng AI để giải bài toán doanh nghiệp

Các thí sinh tham gia cuộc thi MLOps Marathon 2023 sẽ phải giải quyết bài toán của doanh nghiệp trong việc phát triển, ứng dụng các hệ thống AI, học máy.

Các chuyên gia hàng đầu về khoa học máy tính đang có mặt tại Hà Nội

 Những nhà khoa học này đến Việt Nam để gặp gỡ, giao lưu và hợp tác khoa học nhân Hội nghị quốc tế về “Khoa học thông tin và Máy tính” (NICS 2019).