Mây trời vương trong mắt biếc 
Cánh buồm về lại bến xưa 
Ngồi nghe lời ru biển hát 
Thấy từng hạt nhớ thấm qua

Mùa trôi sông dài biển rộng 
Tinh khôi hương tóc thơm nồng 
Mắt cười gió xuân lồng lộng 
Hồn nghe một thoáng mênh mông

Đất trời thu trong tầm mắt 
Giang tay hứng ngọn gió lành 
Sóng reo ru tình non nước 
Hoa vàng trên cánh đồng xanh

Áo người tím cả đồi thông 
Nón duyên che làn tóc rối 
Nhớ em một chiều biển động 
Không thề không hẹn thương thôi

Ngày vui như con chim chích
Hót vang phía trước hiên nhà 
Ta như qua đêm tĩnh mịch 
Chén trà hương mỏng bay xa

Hồn nương nhịp sóng chập chồng 
Chồm lên con nước ra khơi
Buồn căng trong chiều gió lộng 
Mạn thuyền gõ nhịp mà chơi 

Mây trời trong như mắt ngọc 
Dấu chân về phía địa đàng 
Nhớ em một chiều với biển 
Men tình như ly rượu vang...
                         
            Lê Viết Hoà