ngành in

Cập nhập tin tức ngành in

Ngành in cần hoàn thiện thể chế, giảm tác động lên môi trường

“Để ngành in có bước phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới, cần áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường, giảm tác động của ngành in lên môi trường” - Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm nói.

Ngành in trước thách thức 'chuẩn quốc tế'

Để ngành in tăng trưởng và giảm bớt các áp lực cạnh tranh trên sân nhà thì thị trường in xuất khẩu là giải pháp tốt nhất.

Những tiêu chí mới giúp ngành in hoạt động hiệu quả

Ngày 27/6, Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo giới thiệu một số quy định mới về hoạt động In tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Những quy định mới về hoạt động in

Ngày 4/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Những quy định mới về hoạt động in

Ngày 4/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động in.