ngày 30 tháng tư

Cập nhập tin tức ngày 30 tháng tư

Được giải cứu nhờ lãnh đạo dám 'vượt rào'

“Sài Gòn hoa lệ phồn vinh một thời rơi vào tình trạng chưa bao giờ gặp phải, người dân phải ăn độn khoai sắn, ăn bo bo”