Nghị định 132

Cập nhập tin tức Nghị định 132

Chống chuyển giá: Lưu tâm khối ngoại hay nỗi lo đánh nhầm 'người nhà'

Khống chế chi phí lãi vay được trừ khiến doanh nghiệp FDI mất đi một công cụ để chuyển giá, gây thất thu. Nhưng việc áp dụng cả với doanh nghiệp trong nước vẫn còn gây băn khoăn.

Khống chế chi phí lãi vay được trừ, Tổng cục Thuế nói gì?

Quy định về khống chế chi phí lãi vay lần đầu được áp dụng tại Việt Nam nên không tránh khỏi những khó khăn do doanh nghiệp Việt Nam có vốn mỏng, chủ yếu là vốn vay.