Nguyễn Dy Niên

Cập nhập tin tức Nguyễn Dy Niên

Nguyên Bộ trưởng và những việc làm trước phiên họp vinh danh Bác Hồ ở Paris

Tròn 35 năm UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, người trực tiếp tham gia phiên họp thời kỳ đó đã có những chia sẻ khi UNESCO thông qua nghị quyết.

Tượng đài trong trái tim nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên

Với nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “tượng đài” trong trái tim, là người thầy ông trân quý và noi gương suốt cuộc đời mình.

Việt Nam đã biết dừng ‘đúng lúc đúng chỗ’ trên bàn đàm phán

 - Theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, các học giả Mỹ và thế giới đều cho rằng, suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa nhất là nhân tố con người đã dẫn đến thất bại của Mỹ.