Nguyễn Quốc Đoàn

Cập nhập tin tức Nguyễn Quốc Đoàn

Tỉnh Lạng Sơn tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Việc tích cực triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã góp phần quan trọng để tỉnh Lạng Sơn phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện và bền vững

Diễn văn của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tại Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.

Bảy Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển chức vụ

Trong tuần qua có 7 Ủy viên Trung ương Đảng được điều động, chỉ định, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới, trong đó có 4 người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.