Nguyen Thai Binh

Cập nhập tin tức Nguyen Thai Binh

Chất vấn nảy lửa Chủ tịch QH - Bộ trưởng Nội vụ

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần phải ngắt lời Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình
để nhắc ông trả lời đúng vào câu hỏi.

Hội chỉ gặp gỡ, giao lưu không phải đăng ký

Chính phủ cho rằng hội do công dân tự nguyện thành lập nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu thì không phải đăng ký, nhưng UB Pháp luật QH thấy cần cân nhắc.