Nguyễn Thanh Cầm

Cập nhập tin tức Nguyễn Thanh Cầm

Quốc hội sáng 7/11 thảo luận hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.