Nhất quán đạo

Cập nhập tin tức Nhất quán đạo

Làm rõ nhóm người sinh hoạt 'đạo lạ' trái phép ở TT-Huế

Sau thời gian nghỉ bán vé số ở TP Đà Nẵng để trở về TT-Huế sinh sống, bà Huê cùng một nhóm người ngoại tỉnh thường xuyên tụ tập, sinh hoạt trái phép đạo lạ có tên “Nhất quán đạo”.