nhiễm độc sơn chì

Cập nhập tin tức nhiễm độc sơn chì

Nguy hại từ sơn chì: Mối họa nhiều người vẫn thờ ơ

Từ lâu các chuyên gia đã cảnh báo về những mối nguy hại từ sơn chì. Tuy nhiên sơn chì vẫn được sử dụng và gây ra các nguy cơ sức khoẻ cho nhiều trẻ em.