Những hình ảnh rõ nét nhất về sao Diêm Vương

 Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã gửi về trái đất những hình ảnh rõ nét nhất về sao Diêm Vương, hành tinh nằm cách trái đất 4,8 tỷ km, sau cuộc hành trình kéo dài 10 năm.

Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã gửi về trái đất những hình ảnh rõ nét nhất về sao Diêm Vương, hành tinh nằm cách trái đất 4,8 tỷ km, sau cuộc hành trình kéo dài 10 năm.

Phát hiện mặt trăng thứ 5 của sao Diêm Vương


Theo Zing