Nobel 2019

tin tức về Nobel 2019 mới nhất

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nghiên cứu giảm nghèoicon
Thế giới14/10/20190

Nobel Kinh tế 2019 vinh danh nghiên cứu giảm nghèo

Giải Nobel Kinh tế học 2019 đã thuộc về ba nhà khoa học Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer.