Phan Chí Hiếu làm

Cập nhập tin tức Phan Chí Hiếu làm

Thứ trưởng Tư pháp làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam