Cụ thể, tại quyết định 08 ký ngày 7/1, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Phan Chí Hiếu

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào cuối tháng 7/2019, ông Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Từ 13/10/2022, ông Đặng Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao tạm thời phụ trách điều hành Viện.