quy hoạch chung

Cập nhập tin tức quy hoạch chung

Hải Phòng phát triển mô hình đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh

Dựa trên điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, TP Hải Phòng sẽ xây dựng đô thị, phát triển kinh tế lên tầm cao mới, đặc biệt phát triển mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”.