Robot hình người

Cập nhập tin tức Robot hình người

Xem robot 'tân tiến nhất thế giới' biểu cảm khuôn mặt như người thật

Robot hình người Ameca được cho là 'tân tiến nhất thế giới' có những khả năng gây ngạc nhiên cho người xem.