Sao Mai Hồng Hạnh

Cập nhập tin tức Sao Mai Hồng Hạnh

Nhân ngày 20/11, á quân Sao Mai 2022 Hồng Hạnh trở lại Đại học văn hóa Hà Nội để tri ân những người thầy đã dạy dỗ cô suốt 4 năm học.