Splitter Critters

Cập nhập tin tức Splitter Critters

Calm, Affinity Photo, Spitter Critters, Hidden Folks… được Apple đánh giá là những ứng dụng và trò chơi hay nhất năm 2017 dành cho thiết bị iOS.