Street of Rage 2

Cập nhập tin tức Street of Rage 2

Các item hồi máu 'độc hại' trong game (Phần cuối)

Tiếp tục đến với phần còn lại của danh sách những item hồi máu trong game nhưng lại không mấy bổ béo ngoài đời thực.