Luật sư tư vấn:

Việc tách thửa đất ở Hà Nội được thực hiện theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về điều kiện được tách thửa đối với đất ở mà không quy định về điều kiện để được tách thửa đối với đất nông nghiệp trong đó có đất ao.

Vì vậy, việc tách thửa đất nông nghiệp tại Hà Nội có thể được áp dụng như sau:

- Người sử dụng đất được phép thực hiện (do không vi phạm quy định cấm tách thửa đất nông nghiệp tại Quyết định 20/2017/QĐ-UBND);

- Hoặc không được tách thửa đất ao (do Quyết định 20/2017/QĐ-UBND không quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp).

Tại thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có văn bản số 1685/STNMT-ĐKTĐĐ nhấn mạnh việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị tách thửa đối với các trường hợp:

- Chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp;

- Chia tách thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất;

- Chia tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

- Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở).

Vậy nên, khi thửa đất ao tại Hà Nội thì việc đề nghị tách thửa phải phụ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tạm thời không được tách thửa tại thời điểm hiện tại.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc