tài trợ quy hoạch

Cập nhập tin tức tài trợ quy hoạch

Công an Thái Nguyên rà soát, đánh giá về lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở, ngành trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 cho đến nay. Đánh giá bất cập về cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch…