tăng giờ làm

Cập nhập tin tức tăng giờ làm

Đề xuất tăng giờ làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng giờ làm để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Người Việt tăng ca, làm nhiều mà năng suất thấp vì lề mề

Công nhân hiện nay thực sự có như cầu tăng ca để tăng thu nhập, vì nếu cứ làm 8 tiếng/ngày thì không đủ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên nhiều ý kiến khác ủng hộ việc giảm giờ làm để tái tạo sức lao động.