tập đoàn CMC

Cập nhập tin tức tập đoàn CMC

Giải chạy bộ gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho 30 trẻ em

Thông qua giải chạy The Digital Heritage Race (8/4 - 7/5/2023), CMC kết hợp cùng Tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile sẽ tặng chi phí phẫu thuật cho 30 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mục tiêu lớn của Tập đoàn công nghệ CMC trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn công nghệ CMC đề ra mục tiêu doanh thu 381 triệu USD; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 41 triệu USD; hướng tới mục tiêu tập đoàn số toàn cầu doanh thu tỷ đô năm 2025.