thành phố mới

Cập nhập tin tức thành phố mới

Chuyên gia ủng hộ việc Hà Nội định hướng quy hoạch xây dựng 2 thành phố mới ở phía Bắc sông Hồng, lấy sân bay Nội Bài làm trung tâm phát triển và ở khu vực phía Tây, dựa vào khu vực Hòa Lạc.