THCS Xanh Tuệ Đức

Cập nhập tin tức THCS Xanh Tuệ Đức

Tại Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức (Hà Nội) có một con đường độc đáo mà ngày nào học sinh cũng phải đi qua.