The Cover show

Cập nhập tin tức The Cover show

Ca sĩ Hà Lan Phương phát hiện u ác tính ở cổ

'Tôi có một cục u ác tính nằm ngay cổ. Nếu đồng ý đi theo hướng điều trị của bác sĩ, tôi sẽ phải cắt bỏ nó cũng đồng nghĩa, tôi sẽ không được hát nữa', ca sĩ Hà Lan Phương nói.

Nguyên Khang, Phương Thanh hóa thân thành học sinh mẫu giáo

Nguyên Khang mượn sân khấu The Cover show đưa Phương Thanh, Phương Uyên, Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Thuận quay về tuổi thơ.