The order 1866

Cập nhập tin tức The order 1866

The Order 1886 trình diễn uy lực của Shotgun

Như bao tựa game bắn súng khác, Shotgun vẫn thể hiện uy lực tuyệt đối ở cự ly gần trong The Order 1886.