thi khoa học kỹ thuật

Cập nhập tin tức thi khoa học kỹ thuật

Kết thúc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017, Hà Nội và Hải Phòng là hai địa phương dẫn đầu toàn quốc về số lượng giải và số giải Nhất.