Ngày 24/1 năm nay đánh dấu lần thứ ba cộng đồng quốc tế hưởng ứng Ngày quốc tế Giáo dục, theo tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2018.

Tôn chỉ và mục đích của UNESCO

Vì sao người ta thường nói rằng “Mục đích của UNESCO là cao đẹp”?

UNESCO là gì?

UNESCO sử dụng hình ảnh mô phỏng mặt tiền của Đền Thờ Parthenon làm biểu tượng của Tổ chức.

Xem tin theo ngày