thu thuế TMĐT

Cập nhập tin tức thu thuế TMĐT

Số tiền thu thuế từ các nền tảng xuyên biên giới như Google, Meta, Netflix... trong 10 tháng đầu năm đạt 1.800 tỷ đồng, tăng cao so với cả năm 2021, khi Cổng thông tin cho các nhà cung cấp nước ngoài được triển khai.

Sàn thương mại điện tử đẩy trách nhiệm cho người bán phải cung cấp thông tin chính xác

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đề nghị các cơ quan quản lý giảm tối đa gánh nặng chi phí và chi phí tuân thủ, để các sàn thương mại điện tử phát triển.

Google, Facebook, Netflix… nộp 1.200 tỷ đồng tiền thuế ở Việt Nam

Các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, Netflix… đã nộp hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế ở Việt Nam, chỉ 6 tháng sau khi cổng khai và thu thuế trực tuyến đi vào vận hành.

Người nước ngoài hoạt động TMĐT xuyên biên giới tại Việt Nam có thể khai, nộp thuế trực tuyến

Cổng thông tin điện tử nộp thuế cho nhà cung cấp nước ngoài dự kiến ra mắt vào 21/3 tới. Các doanh nghiệp bán hàng xuyên biên giới tại Việt Nam có thể trực tiếp kê khai, nộp thuế qua cổng này.