Theo thông tin từ Tổng cục thuế, Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam đang được thử nghiệm và sẵn sàng vận hành chính thức.

Sau khi vận hành, tất cả giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế của người nước ngoài có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến và các nhà cung cấp nước ngoài không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.

{keywords}
Các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam có thể kê khai thuế trực tuyến.

Thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng đang là một nguồn thu đáng kể. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết ngành Thuế đã thu gần 5.000 tỷ đồng từ kinh doanh trên môi trường mạng.

Các doanh nghiệp xuyên biên giới lớn như Facebook, Google, Microsoft đã nộp gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, Facebook nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ đồng. Nguồn thu thuế từ các hoạt động thương mại xuyên biên giới khác cũng đạt khoảng 1.317 tỷ đồng.

Khi đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng thông tin điện tử. Điều kiện đảm bảo là có truy cập và sử dụng Internet, có địa chỉ thư điện tử để giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các thủ tục được xác thực bằng mã xác thực giao dịch điện tử.

{keywords}
Cổng nộp thuế trực tuyến cho hoạt động TMĐT xuyên biên giới sắp vận hành chính thức.

Theo đó, người khai thuế chỉ được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi thực hiện thành công thủ tục đăng ký thuế lần đầu, Cổng thông tin điện tử sẽ gửi thông tin về tài khoản giao dịch điện tử và mã số thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký để thực hiện các thủ tục về thuế trên Cổng thông tin điện tử này.

Tổng cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp đối với nhà cung cấp nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài; Phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch phát sinh tại Việt Nam.

Cơ quan thuế ở Việt Nam có quyền phối hợp với cơ quan thuế ở nước ngoài để trao đổi, đôn đốc nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế; truy thu thuế nếu chứng minh được nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế không đúng thực tế; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện những biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp các nhà cung cấp không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Theo quy định, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà nhà cung cấp nước ngoài nhận được. Số thuế tính nộp bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu mà người nộp thuế nhận được.

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam thì được thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo quy định.

Duy Vũ

Các sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay cá nhân

Các sàn thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay cá nhân

Các sàn thương mại điện tử (TMĐT) phải kê khai, nộp thuế thay cá nhân (kể cả người nước ngoài), đồng thời chia sẻ thông tin định kỳ hàng quý qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp với Tổng cục Thuế.