Thủ tục đầu tư

Cập nhập tin tức Thủ tục đầu tư

Nghị quyết 164/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì đầu tư kinh doanh, góp phần ổn định thị trường trong thời gian sớm nhất do những khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục đầu tư.

Thủ tục đầu tư: Càng sửa càng rối

Tuy nhiên, trên thực tế, với cách thức áp dụng như hiện nay, thủ tục cấp phép đối với các nhà đầu tư không được cải thiện mà còn nhiều hơn.