thức ăn vỉa hè

Cập nhập tin tức thức ăn vỉa hè

Sau khi phạt, phường còn phôtô quyết định xử phạt gửi tới khu phố để khu phố tiếp tục giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm.