Thượng tọa Thích Thanh Quyết

tin tức về Thượng tọa Thích Thanh Quyết mới nhất

TT. Thích Thanh Quyết: 'Thầy Thái Minh tính rất lạ'icon
Đời sống25/03/20190

TT. Thích Thanh Quyết: 'Thầy Thái Minh tính rất lạ'

'Thật ra tính thầy Thái Minh lạ, thầy xuất gia muộn, học hành Phật pháp chưa có gì bài bản..., thể hiện theo kiểu nhảy cóc', Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ.