Tia-Thuỷ Nguyễn

Cập nhập tin tức Tia-Thuỷ Nguyễn

Triển lãm “Bồng bềnh chốn Hư không” của nghệ sĩ Tia-Thuỷ Nguyễn mang đậm dấu ấn cá nhân cô: tự do, phóng khoáng, đầy khao khát, dám mơ lớn.