- Tòa án nhân dân TP.HCM vừa có thông báo về việc không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen.

Thông báo được gửi cho ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng, ông Đỗ Sỹ Cường ngày hôm nay, 22/11. 

Tòa án dân TP.HCM cho biết nhận được đơn đề nghị của ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng và ông Đỗ Sỹ Cường yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Khoản 1, Điều 68, Điều 69 Luật Tố tụng hành chính, tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 5891 công nhận HĐQT và Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017.

Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, qua đối chiếu với các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thấy rằng việc yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của các đương sự là không có cơ sở.

Tòa án cũng cho biết, phía ông Tạo, và Phượng và ông Cường có quyền khiếu nại trong ba ngày kể từ ngày ra thông báo (22/11).

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản công nhận hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017. 

UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 gồm bảy người, trong đó ông Lưu Tiến Hiệp là chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là ĐHQT được bầu ra Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Lê Huyền