Tội phạm cướp giật

Cập nhập tin tức Tội phạm cướp giật

Nữ 9X dàn cảnh mua hàng, chém nhân viên để cướp

Vào cửa hàng mua hàng, cô gái trẻ đã giật ví tiền của nữ nhân viên. Trong lúc giằng co, cô gái đã dùng hung khí chém nữ nhân viên để cướp.

TP.HCM đã giảm 20% tội phạm

Trong quý 1, đặc biệt tháng 3 TP.HCM tung quân số tăng 30-40% trấn áp các loại tội phạm, nhờ đó đã giảm 20% tội phạm.